Terra Nullius av Sven Lindqvist

Terra Nullius är tomt land, där inga människor bor. Det är också vad britterna kallade Australien när de började kolonisera landet. De urinvånare som bodde där kunde bortförklaras som vildar eller helt enkelt fördrivas eller dödas. Sven Lindqvist har skrivit en reseberättelse  väst-Australien runt, genom Australiens öknar, och på varje plats han besöker beskriver han hur aboriginerna behandlats sedan koloniseringen på den platsen. Idag hade vi kallat det folkmord och krävt att de ansvariga åtalas för sina brott. Då ansågs det berömvärt och som den enda möjligheten att civilisera vildarna.

Det är en otäck läsning, därför att man konfronteras med den rasism som sågs som normal för 100 år sedan. Det är bara att tänka på de klassiska barn-och ungdomsböcker som beskriver urbefolkningar på olika platser – de beskrivs ofta som inte riktigt mänskliga. Jag läser Terra Nullius med någon sorts dubbelseende, dels kan jag se aboriginerna med dåtidens ögen som en sorts avancerade, våldsbenägna apor, dels ser jag dem som de verkligen är (och var): helt vanliga människor med andra seder än jag har. Beskrivningen av hur de omyndigförklars och helt godtyckligt förflyttas, misshandlas eller dödas gör mig väldigt arg, samtidigt som jag i vår nutid känner igen många av de attityder myndighetspersoner och forskare har till sina objekt. Det otäcka är inte bara att det hänt i det förflutna (många gånger), utan att det fortfarande händer, på många håll över hela världen, där rasism eller etnicism frodas och folk blir rädda för att behöva dela med sig.

Lindqvists bok är naturligtvis väldigt polemisk, han visar ganska ensidigt hur aboriginerna behandlats illa och hur de som försökt hjälpa dem även de råkat illa ut. Genom att han valt reseberättelsens form har han offrat en del av kronologin, och naturligtvis utelämnat en hel del av Västaustraliens kolonisters historia. För mig var boken en viktig ögonöppnare, jag visste inte att aboriginerna behandlats fullt så illa, och den har gjort mig intresserad av hela Australiens historia.

Annonser

Den stora börskraschen av John Kenneth Galbraith

Jag behövde en bok om ekonomi till World Citizen Challenge utmaningen och vad passar bättre just nu än en bok om Den stora Börskraschen. Den här boken gav en bra genomgång av vad som hände hösten 1929, hur det ekonomiska läget var före kraschen, vad som utlöste den och hur börskraschen hör ihop med depressionen. Mycket av det som vi i dag tar för givet av regleringar på aktiemarknaden har införts för att förhindra att kraschen 1929 upprepas. Boken var snabbläst och  intressant även om jag kan för lite om amerikanska finansmän för att kunna hänga med helt i flödet av för mig okända namn. Stämningen som beskrivs i boken känns väl igen från andra finansiella krascher, t.ex. DotCom-bubblan och den nuvarande krisen på lånemarknaden. Slutsatsen är väl att när folk ser en möjlighet att bli rika fort beter de sig som idioter.

Kina för nyfikna av Pekka Mykkänen

Kina för nyfikna är en samling frågor och svar om Kina, som ger en introduktion till hur Kina fungerar idag och hur det är att leva som kines i Kina. Det är ett spännande och främmande land som beskrivs, en totalitär stat av det slag som annars mest finns i fantasy-böcker. Boken är väldigt lättläst och man får en djupare förståelse för aktuella frågor i Kina än man får genom dagstidningarna, men den är för kort för att mer än skrapa på ytan av det stora landet Kina.

Sex grader av Mark Lynas

Sex grader handlar om hur livet på jorden kan komma att bli om den globala uppvärmningen fortsätter. Författaren berättare i sex kapitel vad som händer om temperaturen stiger med från högst 1 grad till mellan 5 och 6 grader Celsius.  Det är riktigt otäck läsning, redan den minsta höjningen medför ökenspridning och oväder, och det blir värre för varje liten höjning. Författaren tittar inte på varför temperaturen stiger eller hur växthusgaserna påverkar temperaturen, han redovisar istället slutsatserna från forskare som har gjort det. Den som söker efter en sansad beskrivning av klimathotet hittar det inte i denna boken, utan själva utgångspunkten för boken är att växthuseffekten är ett faktum och vilka konsekvenser en temperaturhöjning får.

Tyvärr medför den ensidiga fokuseringen på hur illa det blir att jag mest känner mig trött. Även om författaren försöker visa på vad jag som enskild person kan göra, så lever jag redan relativt miljövänligt. Det som behövs för att rädda miljön är genomgripande strukturförändringar, främst i stormakter som USA, Indien och Kina. Naturligtvis menar jag inte att vi kan strunta i miljön eller att det inte går att göra mer (vi vill väl ha bra miljö även på nära håll), men däremot känns det som om vår insats är relativt försumbar.

En anna sak som gör själva läsandet lite kluvet är att det är vi här i Sverige som är vinnarna i klimatlotteriet. Ingen av de katastrofer författaren tar upp (förrutom inflöde av klimatflyktingar) kommer drabba oss värst. Ett par grader varmare känns inte så illa en kall dag som idag, även om priset är fler Stormen Gudrun.

Sammantaget är det en intressant bok, men ganska deprimerande.

World citizen Challenge

(Inlägget flyttat från gamla bloggen och något editerat)

Jag har bestämt mig för att vara med i World Citizen Challenge, en utmaning att läsa fackböcker om historia, ekonomi, politik eller kultur. Jag siktar på The Post-Graduate Level, där jag måste läsa minst 7 böcker, minst en av varje från de 6 olika kategorierna politics, economics, history, culture or anthropology/sociology, worldwide issues, and memoirs/autobiographies. Övergripande tema blir USA och miljö.

  • Politik:
  • Ekonomi:
  • Historia:
  • Kultur:
  • Globala frågor (miljö):
    – Sex grader, Mark Lynas
  • Memoarer: